0,00Kč

Žádné produkty v košíku.

Free Delivery & 60-Day Returns* - Everyday!

0,00Kč

Žádné produkty v košíku.

Osobní zóny tepové frekvence pro individuální tréninkové plány!

Sdílej článek:

Date:
Náš tréninkový plán je založen na běhání podle tepových zón. Věříme tomu, že srdce je ten nejlepší trenér, který dokonale zná vaše možnosti. Jen se ho musíte naučit poslouchat. Dát ego stranou, pokud se vám bude zdát váš běh pomalý a sledovat, jak na stejné tepy a úsilí postupně běháte rychleji a tím pádem i dál. Ke svému tréninku budete potřebovat sporttester s hrudním pásem. Bohužel optický snímač, ač si myslíte cokoli, zdaleka nedosahuje přesnosti hrudního pásu. To je dáno způsobem měření, které je naprosto odlišné od snímače na hrudním pásu, a díky tomu vykazuje množství odchylek způsobených velkým časovým posunem, který optický snímač potřebuje, aby zareagoval na změnu tepu. 

Zóna 1: Regenerační (50-60% maxHR)

V regenerační zóně, kde běháte na 50-60% vaší maximální srdeční frekvence, se zaměřujete na zotavení a regeneraci. Je ideální pro snížení stresu na kardiovaskulární systém po náročném tréninku a podporuje odstranění metabolických odpadních produktů. Cvičení v této zóně je velmi lehké, umožňuje udržovat beznámahový rozhovor a běžci by neměli pociťovat žádný významný dechový stres. Regenerační běh je klíčový pro udržení kontinuity v tréninku bez přetížení těla, pomáhá zvyšovat krevní oběh ve svalech a připravuje tělo na budoucí zátěže.

Zóna 2: Aerobní zóna (60-70% maxHR)

Aerobní zóna je základní zónou pro zlepšení aerobní vytrvalosti. Trénink v této zóně je zaměřen na efektivní spalování tuků a zvyšování kyslíkové kapacity. Pohyb v této zóně je pohodlný, běžci by měli být schopni mluvit v celých větách a měli by se cítit, že mohou běžet dlouho a stále. Tréninky v této zóně jsou základem pro dlouhodobé zvyšování vytrvalostní kondice, posilují srdce a rozvíjejí kapilární síť ve svalech, což vede k lepšímu zásobování kyslíkem a živinami.

Zóna 3: Tempo zóna (70-80% maxHR)

Tempo zóna, často nazývaná také jako přechodová zóna, je místem, kde začínáte pracovat s vyšší intenzitou, ale stále v aerobním rozmezí. Tréninky v této zóně posilují schopnost těla pracovat na vyšší intenzitu bez zvýšené produkce kyseliny mléčné. Cílem je zlepšit práhovou rychlost – rychlost, při které se tělo může udržet dlouhodobě bez přechodu do anaerobní zóny. Běhy v této zóně jsou výzvou, ale stále kontrolovatelné, což je klíčové pro rozvoj rychlosti a výkonnosti na delší vzdálenosti.

Zóna 4: Anaerobní zóna (80-90% maxHR)

Anaerobní zóna je určena pro krátké a intenzivní intervaly, kde běžec pracuje s vysokou intenzitou blížící se jeho maximálnímu výkonu. Tréninky v této zóně výrazně zlepšují VO2 max a pomáhají tělu zvykat si na vyšší hladiny kyseliny mléčné. Jsou mentálně i fyzicky náročné a vyžadují vysokou míru odhodlání a odolnosti. V této zóně se pracuje na zlepšení rychlosti, síly a anaerobní vytrvalosti, což jsou důležité aspekty pro výkonnost v závodech na střední vzdálenosti a při finálních sprintech.

Zóna 5: Rychlostní zóna (90-100% maxHR)

Rychlostní zóna je doménou nejvyšší intenzity, kde běžec dosahuje nebo se přibližuje své maximální srdeční frekvenci. Tréninky zde jsou zaměřené na maximální výbušnost a rychlost, typicky se jedná o velmi krátké intervaly nebo sprinty, které trvají od několika sekund do několika minut. Cílem je posunout hranice vaší maximální srdeční frekvence, zlepšit schopnost svalů generovat rychlý a silný výstup a zlepšit maximální výkon. Tento typ tréninku také zlepšuje neuromuskulární koordinaci, což vede k rychlejším a efektivnějším svalovým kontrakcím.

Protože tato zóna vyžaduje, aby tělo pracovalo na hranici svých možností, je zcela zásadní, aby byl mezi tréninkovými dny zóny 5 dostatečný odpočinek, aby se zabránilo riziku přetrénování nebo zranění. Běžci by měli v této zóně trénovat jen občas, aby si tělo mohlo zvyknout na tak vysokou zátěž a zároveň aby bylo možné udržet vysokou kvalitu tréninku.

Důležité je také uvědomit si, že všechny tréninkové zóny by měly být v tréninkovém programu zastoupeny vyváženým způsobem. Každá zóna přispívá k různým aspektům kondice a výkonnosti, a tudíž by měly být všechny integrovány do tréninkového plánu s přihlédnutím k cílům, potřebám a schopnostem jednotlivého běžce. Zóna 5 je pak korunou tréninku, která rafinovaně doladí rychlost a výbušnost, jež jsou klíčové pro úspěch v závodech.

Rozdělení tepových zón

TF Max: Představuje vaší maximální tepovou frekvenci. 

Jak je z tabulky patrné, pokud chcete budovat základní vytrvalost a hubout musíte začít běhat v nízké a maximálně střední úrovni čili 60-75% nebo 75-85%.

upozornění
K monitoringu srdečního tepu používejte výhradně hrudní pás. Pokud to s tréninkem myslíte vážně, nechte si udělat zátěžový test se stanovením zón tepové frekvence nebo laktátové křivky pro určení aerobního a anaerobního prahu.

Zóny tepové frekvence

wdt_ID TF Max ZOT 60% TF01 65% TF02 75% TF03 80% TF04 85% TF05 95% TF06 100%
1 220 KTF - 131 132 – 142 143- 164 165 – 179 180 – 194 195 – 205 206 – 220
2 219 KTF - 131 132 – 142 143 – 164 165 – 175 176 – 186 187 – 208 209 – 219
3 218 KTF - 131 132 – 142 143 – 164 165 – 174 166 – 185 186 – 207 208 – 218
4 217 KTF - 130 131 – 141 142 – 163 164 – 174 175 – 184 185 – 206 207 – 217
5 216 KTF - 130 131 – 140 141 – 162 163 – 173 174 – 184 185 – 205 206 – 216
6 215 KTF - 129 130 – 140 141 – 161 162 – 172 173 – 183 184 – 204 205 – 215
7 214 KTF - 128 129 – 139 140 – 161 162 – 171 172 – 182 183 – 203 204 – 214
8 213 KTF - 128 129 – 138 139 – 160 161 – 170 171 – 181 182 – 202 203 – 213
9 212 KTF - 127 128 – 138 139 – 159 160 – 170 171 – 180 181 – 201 202 – 212
10 211 KTF - 127 128 – 137 138 – 158 159 – 169 170 – 179 180 – 200 201 – 211
TF Max ZOT 60% TF01 65% TF02 75% TF03 80% TF04 85% TF05 95% TF06 100%
0 out of 5
Štěpán Běžec
Štěpán Běžechttps://www.bezec.eu
Tento článek je dílem redakce on line magazínu Běžec Benefit +

Podobné články
běžec plus

Běh dle tepové frekvence 1. díl – Jak vybudovat vytrvalost, srazit tepy a přitom se nezadýchat.

Velice často se běh přirovnává ke stavbě nového domu...

Nenechte zimu zvítězit: 5 nejčastějších výmluv proč nejít v zimě běhat

V tomto období, kdy přichází chladnější měsíce a zdá...

Tréninkové metody pro běh ve sněhu s revoluční technikou 5:1

Běhání v zimě představuje pro mnoho běžců výzvu, ale...

13 věcí, kterými se vybavit na běh v teplotách pod nulou. Když je nemáš, nechoď ani ven.

Když teploty klesnou pod bod mrazu, může být těžké...