Sledovanie tepovej frekvencie: Hrudný pás verzus optický snímač.