PAVLÍNA PITTNEROVÁ – OD NADVÁHY K BEŽECKÝM PÓDIÁM. MÔJ OSOBNÝ PRÍBEH (B+ premium).