Ladislav Lelkes: Moja cesta od fyzickej trosky k bežeckým pretekom (B+ premium)